Dove e Quando

Forma rapida praticata a Xiang Yang Park (in gruppo)
Forma rapida praticata dal Maestro Zhou Zhong fu